Publications connected to L2E

2023

M. Johansson, L. Laine, O. Larsen, and J. Leppänen (2023): COMPARISON OF BLAST LOAD RESULTS FROM SHIELD TESTS WITH INDEPENDENT NUMERICAL SIMULATIONS, 6th International Conference on Protective Structures (ICPS6), Auburn University USA, 14 – 17 May, 2023.

L. Laine (2023): PENETRATION EXPERIMENTS AND 1D SIMULATIONS OF AIR RIFLE BB 4.5 MM STEEL SPHERE AND GAMO HUNTER 4.5 MM IMPACTING 10% GELATINE, In Proceedings of 14th Shock & Impact Loads on Structures, Singapore, 29-30 March, 2023.

L. Laine (2023): PENETRATION EXPERIMENTS OF AIR RIFLE PROJECTILES WITH CALIBER 6.35 MM AND DIFFERENT NOSE SHAPES IMPACTING 10% GELATINE, in Proceedings of 14th Shock and Impact Loads on Structures, Singapore, 29-30 March, 2023.

L. Laine (2023): “Open dataset of 10% gelatin penetration experiments and simulation code for 4.5 and 6.35 mm caliber”, DOI: 10.5281/zenodo.7655010, https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7655010

2020

L. Laine, O. Larsen, and J. Leppänen (2020): Proposal for modifying the empirical equations of soil displacement for ground shock from buried explosions, In WIT Transactions on Built Environment, Structures Under Shock and Impact XVI (SUSI 2020), 22–24 June 2020. https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-the-built-environment/198

2019

M. Johansson, L. Laine, O. Larsen, and J. Leppänen (2019): Numerical simulations of large high explosive charge detonating near ground surface with shallow layer of soil before ground rock, Proceedings of the 90th Shock and Vibration Symposium, Shock and Vibration Exchange, www.savecenter.org, Atlanta, Georgia, November 2019.

Leo Laine and Morgan Johansson (2019): Simulation of Concrete Wall Subjected to Airblast by Developing an Elastoplastic Spring Model in Modelica Modelling Language, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Architectural and Environmental Engineering Vol:13, No:2, 2019.

2018

Laine L., Johansson M., and Larsen O.P. (2018): 2D FE and 2DOF Simulations of Ground Shock Experiments – Total Structure’s Spring Energy Displacement Dependency to the Charge´s and Structure´s Properties, Proceedings of the 89th Shock and Vibration Symposium, Shock and Vibration Exchange, Dallas, Texas, November, 2018.

2017

Laine L., Johansson M., and Larsen O.P. (2017): 2D FE and 2DOF Simulations of Ground Shock Experiments – Reflection Pressure Time History Dependency due to the Charge´s and Structure´s Properties, Proceedings of 88th Shock and Vibration Symposium, Shock and Vibration Exchange, Jacksonville, Florida, October, 2017.

Laine L. (2017): Beräkningsanvisning av markstötvåg Markstötvåg från nedgrävd laddning, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), B02301, Karlstad, Sweden.

Laine L. (2017): Beräkningsexempel av markstötvågslast frifält utan reflexioner, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), B04-401, Karlstad, Sweden.

Laine L. (2017): Beräkningsexempel av markstötvågslast med reflexioner från markytan och undre jordlager, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), B04-402, Karlstad, Sweden

2016

Laine L., Johansson M., and Larsen O.P. (2016): 3D FE and 2DOF simulations of ground shock experiments – Reflection pressure time history dependency due to the structure’s stiffness and mass, Proceedings of 87th Shock and Vibration Symposium, Shock and Vibration Exchange, New Orleans, Louisiana, 2016.

2015

Laine L., Johansson M., and Larsen O.P. (2015): Simulation of experiments which show that reflection pressure time history from ground shock depends on the reflected structure’s stiffness and mass, Proceedings of 86th Shock and Vibration Symposium, Shock and Vibration Exchange, Orlando, Florida, 2015.

2012

Laine L. (2012): Markstötvåg, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, 308p, MSB344, Karlstad, Sweden.

En referensbok inom markstötvåg i lösa jordarter. Går igenom jordmaterialsegenskaper och hur dessa påverkar markstötvåg, enklare empiriska ekvationer gås igenom för beräkna markstötvågstryck och varaktighet, därefter modellering av tillståndskekvationer för porösa jordmaterial och hur dessa används i finitia element simuleringar av markstötvåg.

Johansson M. och Laine L. (2012): Bebyggelsens motståndsförmåga mot extrem dynamisk belastning Delrapport 3 – Kapacitet hos byggnader, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB 0142-10, Karlstad, Sweden.

Johansson M. och Laine L. (2012): Bebyggelsens motståndsförmåga mot extrem dynamisk belastning Delrapport 2 – Explosion i gatukorsning, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, B54-240/08, Karlstad, Sweden.

Johansson M. och Laine L. (2012): Bebyggelsens motståndsförmåga mot extrem dynamisk belastning Delrapport 1 – Last av luftstötvåg, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), B54-232/07, Karlstad, Sweden.

Laine L. and Larsen O.P. (2012): Implementation of Equation of State for Dry Sand in Autodyn, Proceedings of 83rd Shock and Vibration Symposium, New Orleans, Louisiana, USA.

Johansson M., Ekengren B., Laine L., och Leppänen J., (2012): Beräkningsanvisningar för strukturell dynamisk respons vid explosionsbelastning, Bygg & Teknik 7/12, s36-s41.

2009

Laine L. and Larsen O.P. (2009): Proposal on How to Model the Unloading in a Compaction Equation of State based upon Tri-axial tests on Dry Sand, 80th Shock & Vibration Symposium, San Diego, California, USA, 2009.

2008

Johansson M., Larsen O.P., Laine L. (2008): Experiments and Analyses of Explosion at an Urban Inter­section, Proceedings of the 20th Symposium on the Military Aspects of Blast and Shock, Oslo, Norway, 2008.

2007

Johansson M., Larsen O.P. and Laine L. (2007): Explosion at an intersection in an Urban Environment – Experiments and analyses, 78th Shock & Vibration Symposium, Philadelphia, PA, USA, 2007.

Laine L. and Larsen O.P. (2007): Numerical Study of How the Ground Shock Coupling Factor is influenced by Soil Properties, 78th Shock & Vibration Symposium, Philadelphia, PA, USA, 2007.

2006

Laine L. (2006): Study of Planar Ground Shock in Different Soils and Its Propagation Around a Rigid Block, 77th Shock & Vibration Symposium, Monterey, U-007, CA, USA, 2006.

2002

Laine L. (2002): Datorsimulering av markstötvåg i lösa jordarter, samt utformning av passivt skydd mot markstötvågor, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), B54 222/02, Karlstad, Sweden, 2002.

2001

Laine L. and Sandvik A. (2001): Derivation of mechanical properties for sand, 4th Asian-Pacific conference on Shock and Impact Loads on Structures, CI-Premier PTE LTD, vol. 4, pp 353-360, Singapore, 2001.

Laine L. (2001): Numerical Simulations of Ground Shock Attenuation Layers for Swedish Rescue Centres and Shelters, 4th Asian-Pacific conference on Shock and Impact Loads on Structures, CI-Premier PTE LTD, vol. 4, pp 361-368, Singapore, 2001.

Laine L., Ranestad Ø., Sandvik A., and Snekkevik A. (2001b): Numerical simulations of anti-tank mine detonations, American Physics Society, from Proceedings of 12th SCCM, Atlanta, USA, 2001.

2000

Laine L. (2000:3): Räddningscentral (RC 90) utsatt för explosionslast vid markytan, Sjöbo sand, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), B54 221/02, Karlstad, Sweden

Laine L. (2000:2): Räddningscentral (RC 90) utsatt för explosionslast vid markytan, White Sand, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), B54 220/02, Karlstad, Sweden.

Laine L. (2000:1): Räddningscentral (RC 90) utsatt för explosionslast vid markytan, etapp II, Fluid / struktur koppling med FE- programmet ANSYS/LS-DYNA, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), B54 219/02, Karlstad, Sweden.

1999

Laine L. and Hedman O. (1999): Finite Element Calculations of Swedish Rescue Centers (RC 90) and Shelters, 3rd Asian-Pacific conference on Shock and Impact Loads on Structures, CI-Premier PTE LTD, vol. 2, pp 1-8, Singapore, 1999.

Ågårdh L. and Laine L. (1999): 3D FE-simulation of high-velocity fragment perforation of reinforced concrete slabs, International Journal of Impact Engineering 22(9), pages 911-922, DOI: 10.1016/S0734-743X(99)00008-1

Ågårdh L., Hansson H., och Laine L. (1999): Flexibla skydd – verksamheten 1998, FOI Stockholm, rapport nr: FOA-R–98-00913-311, 50 sidor.

Lindqvist S., Magnusson J., och Laine L. (1999): Sabotage- och terroristhot mot anläggningar och installationer inom det civila försvaret. FOI Stockholm, rapport nr: FOA-R–99-01048-240, 34 sidor.

1998

Ågårdh L., Bolling K. G., and Laine L. (1998): Fibre reinforced concrete beams loaded by impact. Experiments and FE-modelling, FOI Stockholm, report nr: FOA-R–97-00587-311, 48 pages.

Ågårdh L., Laine L., Hansson H., och Bryntse A. (1998): Datoranalys för igensättningselement, IGK för RC90, belastad med luftstötvåg och splitter. FOI Stockholm, rapport nr: FOA-R–98-00854-311, 21 sidor.

1997

L. Ågårdh and Laine L. (1997): Experiments and FE-Modelling of Fibre Reinforced Concrete Beams Exposed to Impact, 2nd Asian-Pacific conference on Shock and Impact Loads on Structures, CI-Premier PTE LTD, vol. 2, pp 1-8, Australia, 1997.

 

Upcoming conference, 15th Shock and Impact Loads on Structures (SILOS), Gothenburg, Sweden June 12-13th, 2025. (link coming soon)

Leave a comment